Najbliza trgovina vasoj trenutnoj lokaciji: Neutvrdivo

EUROPART – sistem uzbunjivača

Danas se mnogo govori na temu usklađenosti. Šta je, uopšte, „usklađenost“? Pod terminom „usklađenost“ podrazumevamo skup smernica i standarda.

 

Ali šta to znači za EUROPART?

Svi direktori, rukovodioci i zaposleni u našoj kompaniji dužni su da se pridržavaju zakonskih uslova, programa vrednosti i standarda ponašanja. Oni su kod nas objedinjeni u Kodeksu ponašanja. Svi zaposleni moraju da se upoznaju sa ovom smernicom, da je prihvate i da se ponašaju u skladu sa njom. To je neophodno zato što ovaj program vrednosti sa standardima ponašanja čini osnovu za naš svakodnevni rad. Rukovodioci imaju pritom posebnu odgovornost da proslede i implementiraju ovaj program vrednosti i standarde ponašanja.

Povrede ovih principa vrednosti mogu da nanesu štetu našoj kompaniji. Iz tog razloga, svi zaposleni su obavezni da prijave bilo kakve neusklađenosti, nepoštovanje ili kršenje zakona i smernica koje primete i da se obrate predviđenim telima. Osim toga, spoljni poslovni partneri imaju mogućnost da našem sajtu anonimno dostave svoje zabrinutosti.

EUROPART je zato napravio sistem uzbunjivača koji uzbunjivaču omogućava da svoju zabrinutost anonimno prosledi pravnom savetniku, kome je po zakonu zabranjeno da odaje imena uzbunjivača.

Ovde se radi o sistemu uzbunjivača!

Facebook