Najbliza trgovina vasoj trenutnoj lokaciji: Neutvrdivo

Rezervni delovi za kočioni sistem kamiona

Danas su pneumatski kočioni sistemi standard kod kamiona iznad 7,5 tona ukupne mase. Pritom se od vozača pokrenuta kočiona sila stvara putem komprimovanog vazduha smeštenog u rezervoarima komprimovanog vazduha. Zakonom su propisani dvokružni kočioni sistemi: Ukoliko otkaže glavni krug, njegovu funkciju delimično preuzima drugi krug. Komprimovani vazduh deluje na cilindar sa membranom ili klipni cilindar koji opet silu kočenja prenose na obloge kočnica u kočnicama točkova. Efekat kočenja nastaje najzad usled trenja između obloge kočnice i kočionog diska ili doboš kočnice.

Doboš kočnice i disk kočnice

Za kamione su na raspolaganju kako doboš kočnice tako i disk kočnice. Kod doboš kočnica se prilikom kočenja iznutra pritiskaju čeljusti kočnica uz doboš kočnice. Kod disk kočnica se u kočionim kleštima smeštene obloge pritiskaju uz kočioni disk. Doboš kočnice i kočioni disk su čvrsto montirani na točku. Zatvorena konstrukcija doboš kočnice pruža dobru zaštitu protiv nečistoće i vlage, ali su manje zadovoljavajući termička svojstva odn. odvod toplote pri velikom opterećenju. Stoga su doboš kočnice danas tražene gotovo samo kod građevinskih vozila. Kod kočionih sistema kamiona za drumska vozila su u međuvremenu standard interno hlađene disk kočnice. Izuzev manje zaštite protiv nečistoće i vlage, disk kočnice imaju značajne prednosti u odnosu na doboš kočnice: Disk kočnice su znatno lakše od doboš kočnica, što kod kamiona omogućava veći koristan teret. Osim toga, kod disk kočnica je moguće bolje doziranje efekta kočenja i zamena obloga kočnica je značajno lakša.

Elektronski kočioni sitemi

U kočionim sistemima kamiona obično se primenjuju elektronski regulisane disk kočnice sa sistemima bezbednosti ASR (regulacija proklizavanja pogona odn. kontrola trakcije), ABS (sistem protiv blokiranja kočnica) i ESP (elektronski program stabilnosti). ESP sprečava, u okviru fizički mogućeg, u kritičnim situacijama putem ciljanog kočenja pojedinih točkova izletanje ili prevrtanje vozila. U početku na raspolaganju za solo vozila i poluprikolice, u međuvremenu se ESP-om mogu opremiti i kamioni sa prikolicom.

EUROPART isporučuje sve potrebne delove vezane za kočioni sistem kamiona, među njima kočione diskove zajedno sa pričvrsnim vijcima, obloge kočnica, doboš kočnice, zatezne jedinice i nosače kočionih klešta.

EUROPART trgovinu ili radionicu pronaci

Dogovoriti termin za povratni poziv

Nasa Online trgovina za Profesionalce Teretnih vozila

Naruciti Online-Sa Europart Radionicom-Online Sistem

Izbor proizvoda po grupi Rezervni delovi za kočioni sistem kamiona

Pogledajte sve proizvode iz grupe na EUROPART Internet prodaji

Sledeca stranica
Facebook