Dichtsbijzijnde filiaal t.o.v. huidige plaats: Niet vindbaar

EUROPART – klokkenluidersysteem

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over ‘compliance’. Maar wat betekent compliance eigenlijk? Onder ‘compliance’ verstaan wij de samenvatting van richtlijnen en gedragsnormen.

 

Maar wat houdt dat in voor EUROPART?

Alle managing directors, leidinggevenden en medewerkers van onze onderneming zijn verplicht om de wettelijke voorschriften, de regels rond normen en waarden, en de gedragsnormen na te leven. Deze zijn bij ons samengevat in de ‘Code of Conduct’. Alle medewerkers dienen zich vertrouwd te maken met de inhoud van deze richtlijn, de inhoud te kennen en dienovereenkomstig te handelen. Want deze richtlijn met zijn regels rond normen en waarden en gedragsnormen, vormt de basis voor onze dagelijkse werkzaamheden. Alle leidinggevenden zijn daarbij als eerste verantwoordelijk, deze ‘Code of Conduct’ onder de aandacht van de medewerkers te brengen en te implementeren.

Het niet naleven van onze op waarden en normen gebaseerde business principes, is schadelijk voor onze onderneming. Alle medewerkers zijn dan ook verplicht, het niet naleven, minachten of schenden van wetten en richtlijnen, door te geven aan het betreffende, daarvoor bedoelde meldingspunt. Ook externe zakenrelaties kunnen via onze website, kwesties anoniem aan de orde stellen.

Daarom hebben wij een voor alle vestigingen van EUROPART geldend klokkenluidersysteem opgezet. De klokkenluider kan eventuele onregelmatigheden anoniem doorgeven aan een vertrouwenspersoon, die wettelijk gezien, de naam van de klokkenluider niet bekend mag maken.

Klik hier voor het klokkenluidersysteem!

Contactpersonen

Heeft u vragen over het klokkenluidersysteem? Dan zijn de volgende personen u graag van dienst:

Cecile Dusepulchre

Zone Industrielle des Hauts-Sarts,
1ère Avenue No 285

4040 Herstal/Liège

E-Mail
Door het selecteren van “Alle cookies accepteren” geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken waarmee wij onze websites en de functionaliteit daarvan ideaal voor u vorm kunnen geven. U bent ook vrij om te kiezen welke cookies en verwerking u wilt toestaan. Bevestig in een dergelijk geval uw keuze door middel van de knop “Accepteren”. Wanneer u verder gebruik maakt van onze website accepteert u het gebruik van cookies. Voor meer informatie kunt u ons “Privacybeleid” raadplegen. Daar kunt u zien welke gegevens we gebruiken voor welke doeleinden. Daarnaast hebt u op de website te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken of te wijzigen.
Privacybeleid
Geselecteerde cookies accepteren Alle cookies accepteren