Nejbližší pobočka u tohoto místa: Není možné zjistit

EUROPART – systém pro oznamování neplnění

Téma Compliance je v dnešní době aktuální. Co to ale „Compliance“ vlastně je? Tímto výrazem se rozumí souhrn směrnic a standardů chování.

 

Co to ale znamená v souvislosti se společností EUROPART?

Všichni jednatelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci naší společnosti se zavázali, že budou dodržovat zákonné předpisy, program hodnot a standardy chování. Ty jsou u nás shrnuty v kodexu chování. Všichni pracovníci se musí seznámit s obsahem této směrnice, musí ho znát a podle něho jednat. Pak tento program hodnot se svými standardy chování tvoří základ naší každodenní práce. Zvláštní odpovědnost za zprostředkování a realizaci tohoto programu hodnot a standardů chování při tom nesou vedoucí pracovníci.

Provinění proti podnikovým zásadám orientovaným na hodnoty naší společnosti škodí. Z tohoto důvodu jsou všichni zaměstnanci povinni každé nedodržení, nerespektování nebo porušení zákonů a směrnic, kterého si všimnou, oznámit určeným pracovištím. Na naší internetové stránce mohou neplnění oznámit anonymně i externí obchodní partneři.

Z tohoto důvodu jsme vytvořili systém pro oznamování neplnění, díky němuž má oznamovatel možnost sdělit svou záležitost důvěrnému advokátovi, který musí ze zákona držet jméno oznamovatele v tajnosti.

Do systému pro oznamování neplnění se dostanete tudy!

Kontaktní osoba

Máte ohledně systému pro oznamování neplnění nějaké otázky? V takovém případě jsou Vám plně k dispozici tyto osoby:

Jindrich Roehrich

e-mail
Facebook
Instagram
Výběrem "Souhlasit se všemi cookies" nám dáváte možnost co nejvíce přizpůsobit naše stránky vašim potřebám. Sami si můžete vybrat, které cookies nám umožníte využívat. V takovém případě, potvrďte Váš výběr tlačítkem "Souhlasit". Pokud budete pokračovat na naše stránky, souhlasíte s využitím cookies. Více informací najdete na naší stránce "Privacy Policy". Zde najdete informace, jaká data a pro jaké účely využíváme. A samozřejmě, váš souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.
Ochrana dat
Souhlasit s vybranými cookies Souhlasit se všemi cookies