Artimiausios parduotuvės: Nenustatyta

„EUROPART Premium Parts“ gamintojo garantija*

*2.0 versija, parengta 2021 m. sausio mėn.

 

§ 1 Garantijos objektas
„EUROPART Materials GmbH“ (toliau tekste – „EUROPART“) toliau aprašytose nuostatose nurodytomis sąlygomis garantuoja galutiniam klientui (toliau tekste – „Klientas“), kad klientui pristatytas ir jo po 2020-09-01 įsigytas EUROPART prekių ženklo „EUROPART Premium Parts“ gaminys (toliau tekste – „gaminys“) 3 metų laikotarpiu išliks be pradinių daikto trūkumų, kaip tai apibrėžta Vokietijos Civilinio kodekso 434 straipsnyje. Pradiniu daikto trūkumu laikomas trūkumas, dėl kurio gaminys jau tuo momentu, kai EUROPART jį perduoda pirmajam pirkėjui, neatitinka su šiuo sutartos kokybės arba kokybės, būtinos ir įprastos sutartam ar įprastam gaminio naudojimui. Klientas turi įrodyti, kad toks pradinis trūkumas yra.

Pareiškus pretenzijas dėl tokių trūkumų, EUROPART juos savo nuožiūra ir savo sąskaita pašalins suremontuodama arba pristatydama naujas ar kapitališkai suremontuotas dalis, arba kompensuos pirkimo kainą. Pristatant naujas arba kapitališkai suremontuotas dalis, EUROPART turi pristatyti lygiavertę, tokios pačios paskirties dalį be trūkumų, kurios prekių ženklas, modelis, tipas ir partija neprivalo būti tokie patys kaip dalies su trūkumais.


Klientas neturi teisės reikšti EUROPART kokius nors kitokius reikalavimus, ypač reikalavimo atlyginti žalą ar išlaidas, pvz., įmontavimo ir išmontavimo išlaidas, bei bet kokią kitokią netiesioginę žalą, pvz., dėl prastovų. Tačiau ši garantija neapriboja sutartimi ar įstatymais numatytų kliento teisių, kurias jam garantuoja atitinkamas pardavėjas.
Kiekvienas tiekimo grandinėje dalyvaujantis gaminio pirkėjas gali pasinaudoti šia garantija, o ypač gaminį įmontavusios dirbtuvės arba transporto priemonės, į kurią buvo įmontuotas gaminys, valdytojas. Pretenzijos priklauso tam, kas pirmas pareiškia garantinį reikalavimą. Jei garantinį reikalavimą pareiškia transporto priemonės valdytojas, garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo gaminio įmontavimo dienos, o kitais atvejais – nuo atitinkamo įsigijimo tiekimo grandinėje datos.

 

§ 2 Garantinis atvejis
Reikalavimus pagal šią garantiją galima reikšti tik dėl daikto trūkumo, kuris jau buvo perduodant gaminį pirmajam pirkėjui. Garantija ypač netaikoma visiems trūkumams, atsiradusiems tik po rizikos perėjimo, pvz.,

 

  • bet kokiam nusidėvėjimui, ir ypač įprastam gaminio nusidėvėjimui,
  • trūkumui, atradusiam gaminį netinkamai įmontavus arba nustačius, taip pat jei gaminį įmontavo neapmokyti darbuotojai arba įmontavo nenaudodami įmontavimui numatytų specialiųjų įrankių, arba jie nesivadovavo atitinkamo transporto priemonės gamintojo ar EUROPART įmontavimo ir techninės priežiūros nurodymais,
  • gaminį netinkamai laikant arba trečiųjų asmenų, pvz., transportuojant, padaryti žalai,
  • žalai, padarytai kitokių išorinių poveikių, pvz., oro sąlygų, gamtos ir aplinkos,
  • žalai, padarytai netinkamai elgiantis ar kaip nors netinkamai naudojant gaminį; tai yra ir dalių naudojimas joms nenumatytose transporto priemonėse ar ne transporto priemonėse, o taip pat didesnė gaminio ar transporto priemonės apkrova, nei leido transporto priemonės gamintojas ir (arba) atsarginės dalies gamintojas,
  • jei žala atsirado naudojant blogas arba netinkamas eksploatacines medžiagas,
  • daiktą kaip nors apdorojus arba pakeitus, o ypač, jei serijos numeris buvo pašalintas arba paveiktas taip, kad jo nebeįmanoma atpažinti, jei pažeista arba apgadinta nuo neleidžiamų tvarkymo darbų skirta apsaugoti apsauginė plomba ar fiksavimo lakas,
  • jei akumuliatoriuose prisikaupė sulfato kristalų, akumuliatoriai buvo paveikti per didelių apkrovų ir nusidėvėjo dėl nepakankamo įkrovimo, taip pat žalai, atsiradusiai dėl netinkamo naudojimo ir priežiūros (pvz., buvo nekontroliuojamas rūgšties ir (arba) vandens lygis arba buvo naudojami netinkami krovikliai) ir naudojimo aplinkybių (pvz., maitinimo akumuliatoriai naudoti vietoje paleidimo akumuliatorių, netinkamai įrengti, naudoti netinkami priedai), dėl netinkamo laikymo (labai aukštoje arba labai žemoje temperatūroje papildomai neįkraunant) arba dėl visiško išsikrovimo,
  • jei į EUROPART gaminį buvo įmontuotas nepatvirtintas priedas.

 

§ 3 Garantinių įsipareigojimų vykdymas
Garantinius reikalavimus EUROPART galima pareikšti tik pateikiant originalią sąskaitą su pirkimo data per dviejų savaičių senaties terminą, kuris skaičiuojamas nuo garantinio atvejo paaiškėjimo dienos, arba, jei trūkumai atpažįstami ne iš karto – per dvi savaites nuo jų aptikimo dienos. Taip pat klientas turi pridėti visiškai užpildytą ir pasirašytą pretenzijos pareiškimą ir, jei taikoma, įrodymus, kad gaminys buvo tinkamai įmontuotas. Klientas taip pat turi įrodyti, kad įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba reguliariai ir naudotojo vadove bei transporto priemonės gamintojo nurodytais privalomais intervalais atliko gaminio ir transporto priemonės, į kurią gaminys buvo įmontuotas, techninės priežiūros darbus. Gaminio atsiuntimo ir grąžinimo išlaidas apmoka EUROPART.
Tačiau jei siunčiant EUROPART nurodo klientui konkretų vežėją, o klientas pasinaudoja kito vežėjo paslaugomis, EUROPART atsiuntimo išlaidų neapmoka. Jei pareiškus garantines pretenzijas ir EUROPART patikrinus gaminį paaiškėja, kad trūkumo nebuvo arba garantija netaikoma dėl kurios nors pirmiau aprašytos priežasties, EUROPART turi teisę taikyti 100 EUR dydžio aptarnavimo mokestį. Tai negalioja tuo atveju, jei klientas įrodo, kad aplinkybės jam neleido atpažinti, jog tai nėra garantinis atvejis. Suteikus garantinių paslaugų, garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas; jis ypač nėra iš naujo skaičiuojamas pristačius naują dalį, o tebesitęsia, kaip buvo nustatyta iš pradžių pristatytai atsarginei daliai.


§ 4 Taikoma teisė ir jurisdikcija
Garantijai taikomi Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai. Tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių teisės aktų nuostatos (CISG – JT pirkimo-pardavimo sutarčių teisė) netaikomos. Jurisdikcijos vieta yra Hagenas.

 

Downloads:

Pretenzijos paraiška

„EUROPART Premium Parts“ gamintojo garantija

 

Pasirinkę „Sutinku su visais slapukais“, jūs leidžiate mums naudoti slapukus ir taip sudarome galimybę mums suprojektuoti mūsų internetines svetaines ir jų funkcijas idealiai jums. Taip pat galite laisvai pasirinkti, kuriuos slapukus ir apdorojimą norite leisti. Tokiu atveju patvirtinkite pasirinkimą mygtuku „Sutinku“. Jei ir toliau naudositės mūsų svetaine, jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite mūsų puslapyje „Privatumo politika“. Ten galite pamatyti, kuriuos duomenis naudojame kokiems tikslams. Be to, svetainėje visada galite atsiimti ar pakeisti savo sutikimą.
Duomenų apsauga
Sutinku su pasirinktais slapukais Sutinku su visais slapukais