Närmaste filial i förhållande till er position: Ej tillgänglig

Management

EUROPARTs ledning har det yttersta ansvaret för företagets utveckling, strategiska inriktning och tillämpning av företagsvärderingarna. EUROPARTs ledningsgrupp kombinerar professionellt kunnande och mångårig erfarenhet med ansvarsfullt agerande och personligt engagemang. EUROPARTs ledning står för en kundorienterad företagspolicy inriktad på tillväxt och hållbarhet.

Olaf Giesen
Chief Executive Officer

Sedan mars 2018 är Olaf Giesen i egenskap av CEO ansvarig för EUROPART-koncernen. Dessförinnan var han VD för EUROPART Trading GmbH med ansvar för försäljning i Tyskland, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna och Luxemburg (Centraleuropa). Giesen kom till EUROPART 2014 och har varit försäljningschef i Tyskland, Österrike och Schweiz. I den befattningen styrde han särskilda säljprojekt inom EUROPART och ansvarade både för de drygt 50 filialerna, inkl. alla joint ventures och samarbetspartners, och för affärsledningen vid SCHLOSSER EUROPART med dess filialer i och omkring Berlin.
Innan han kom till EUROPART var han verkställande direktör för försäljning och Category Management hos Auto Teile Unger (ATU) och verkställande direktör hos PV Automotive. Senast var han verkställande direktör vid Hofmeister & Meincke.

Sebastian Kamphaus
Sales Director Central Europe

Som Sales Director Central Europe kommer Sebastian Kamphaus att ansvara för försäljningen i Tyskland, Österrike och Schweiz. I sin senaste funktion var Kamphaus som Director Category Management och ledamot av affärsledningen ansvarig för sektionerna International Sourcing och Category Management. Kamphaus har arbetat på EUROPART sedan 2013. Han etablerade den nya sektionen International Sourcing, som omfattar avdelningarna Inköp, Kvalitetsstyrning, teknik- och strategiutbildningar samt EUROPART Consulting Ltd. i Asien. I den funktionen hade han också ansvar för vidareutvecklingen och positioneringen av varumärket EUROPART Premium Parts. Kamphaus samlade på sig erfarenheter från branschen och sourcing-området innan han kom till EUROPART; bl.a. hos Grohe Water Technologies och Bilstein-koncernen.

Dr. Reiner Schmitz
Director Supply Chain

Dr Reiner Schmitz har innehaft befattningen som Director Supply Chain vid EUROPART sedan 2018, och är sedan mars 2020 verkställande direktör för sektionen. Dessförinnan arbetade den diplomerade ingenjören som Director Corporate Replenishment hos konkurrenten WM SE/Trost Fahrzeugteile. Han hade olika ledande befattningar på områdena Supply Chain, IT och Compliance hos Japan Tobacco International. På företaget Vaillant ansvarade kan för införandet av ett nytt system för hantering av Supply Chain och koncernlogistik.

Ralf Stepputatis
Director Category Management

Ralf Stepputatis leder sedan i mars 2020 sektionen Category Management. Stepputatis har tidigare haft ledande befattningar inom inköp och produktledning vid olika bil- och nyttofordonsåterförsäljare, senast som chef för upphandling och Category Management med Prokura. Som verkställande direktör och Director för Category Management vid EUROPART Materials kommer den utbildade företagsekonomen att ytterligare utöka varumärkesportföljen och vidareutveckla vårt eget varumärke EUROPART Premium Parts.

Sven Hülbrock
Human Resources International

Sedan mars 2020 innehar Sven Hülbrock posten som Director Human Resources utöver sitt uppdrag som Director Business Development. Hülbrock började arbeta hos EUROPART redan 2015, och har successivt byggt upp sektionen Försäljningsledning. Han tog vid årsskiftet 2019 över ansvaret för Business Development med de underordnade områdena försäljningsledning, International Promotions och Pricing. Hülbrock är nationalekonom, har genomgått officersutbildning i den tyska armén, och har innehaft ledningsfunktioner i handel med nyttofordonskomponenter, senast som Head of Controlling.

Linkedin
Genom att välja "Godkänn alla cookies" tillåter du oss att använda Cookies och därmed göra det möjligt för oss att utforma vår webbplats och deras funktioner idealiskt för dig. Du kan också fritt välja vilka cookies och behandling du vill tillåta. Bekräfta i så fall ditt val med knappen "Godkänn". Om du fortsätter att använda vår webbplats accepterar du användning av cookies. För mer information, besök vår "Integritetspolicy" -sida. Där kan du se vilka data vi använder för vilka ändamål. Dessutom kan du alltid dra tillbaka eller ändra ditt samtycke på webbplatsen.
Data skydd
Godkänner valda cookies Godkänner alla cookies